Škola ljudskih prava za buduće predavače (trening za trenere) – podizanje svesti i znanja o važnosti i značaju ljudskih prava u uticajnim društvenim grupama – seminar za parlamentarce i novinare

9. januar 2004.

Donator : Olof Palme Centar
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Trening za trenere – Škola ljudskih prava za buduće pedavače
 
Cilj projekta je bio da se kod mladih ljudi u Srbiji podigne svest o značaju ljudskih prava u našem pravnom sistemu i da ih upozna sa istorijom ideje ljudskih prava, međunarodnim i nacionalnim izvorima ljudskih prava, praksom međunarodnih organa i sistemima zaštite, standardima prihvaćenim u Evropskoj konvenciji o ljudskjim pravima i osnovnim slobodama i pojedinim pravima koja se garantuju međunarodnim instrumentima koje je ratifikovala naša zemlja.Učesnici Škola čjudskih prava koje Centar organizuje jednom godišnje od svog osnivanja su studenti prava, političkih nauka, društvenih nauka, poslediplomsci i aktivisti nevladinih organizacija u Srbiji. Škola je u 2004. gfodini trajala 11 dana a predavači su pored saradnika Beogradskog centra za ljudska prava bili i stručnjaci iz drugih nevladinih organizacija, nekih državnih institucija i nezavisnih kontrolnih tela. Pored domaćih predavača na Školi je bilo i predavača iz inostranstva (Prof. William Schabas, direktor Irskog centra za ljudska prava, Prof. Brian Simpson, University Michigen, Prof. A.J.R. Groom, University Kent, Ms. Nuala Mole, direktor AIRE Centra iz Londona i  Mr. Navtej Ahluwalia, advokat iz Londona).
 
Pored klasičnih predavanja program su činile i panel diskusije. Panelisti su bili istaknuti stručnjaci koji su odabrane teme predstavljali iz različitih uglova. U svim panel diskusijama  su aktivno učestvovali polaznici koji su imali priliku da izraze svoje stavove i razmene mišljenja sa svojim kolegama.

Seminar za novinare i predstavnike parlamenta i opština

Pored studenata na programu su u 2004. godini bili i novinari i odbornici opštinskih skupština i poslanici u Skupštini Vojvodine. Novinari su uglavnom bili iz lokanih medija (lokalnih TV stanice i lokalnih novina). Tokom oktobra i novembra 2004. godine održana su dva dvodnevna seminara na kojima je učestvovalo po 20 učesnika. Ideja je bila da se političari sretnu sa predstavnicima medija i da razmene mišljenja o tome na koji način mogu da doprinesu unapređenju poštovanja ljudskih prava. Želja nam je bila da kroz razgovore i diskusiju pružimo priliku i novinarioma i političarima da bolje razumeju svoju ulogu u tranzicionim društvima.