Sloboda izražavanja – Model Zakona o medijima

20. januar 1997.

Donator: Foond za otvoreno društvo/Constitutional and Legal Policy Institute and Open Society Fund
Trajanje: oktobar 1997 – oktobar 1998

Imajući u vidu da su sloboda izražavanja i nezavisnost medija bitan preduslov za ostvarivanje ljudskih prava i da debata o ispunjavanju ovih uslova u Srbiji traje godinama, Beogradski centar je stavio sebi u zadatak da grupa eksperata izradi model Zakon o informisanju koji će pružiti pravni okvir da se ovaj tako bitan uslov ispuni. Pošlo se od činjenice da je Ustavom Srbije i Ustavom Jugoslavije garantovana i da slično rešenje postoji u zakonima, ali da je  u Srbiji pravilo da partija na vlasti ima veliki uticaj na medije. radio televizija Srbije je bila jedina televizija koja je pokrivala celu teritoriju Srbije. Takođe je bila upadljiva ratna propaganda koju je ova državna televizija sprovodila početkom devedesetih. Položaj nezavisnih TV i radio stanica bila je neizvesna, bilo tako što su radile po privremenim dozvolama, bile predmet redovnih napada i čak zatvarane od strane vlasti. Položaj štampanih medija bio je malo povoljniji, mada su i oni bili napadani. Istovremeno je položaj lica kojima su bila povređena prava pisanjima štampanih medija ili informacijama na TV i radio stanicama bio potpuno nezavidan, državni organi nisu reagovali na ova kršenja uz izgovor da se radi o slobodi izražavanja i da oni ne žele tu slobodu da ograničavaju, ali su u isto vreme nezavisni mediji bili permanentno optuživani od strane vlasti.

Potreba za obezeđivanjem slobode štampe istaknuta je i u Izveštaju Filipa Gonzalesa, (Felipe Gonzales), specijalnog izaslanika OEBS, pa je Vlada Srbije predstavila predlog nacrta Zakona o medijima u proleće 1997. godine. Ovaj nacrt su medijski eksperti i pravničaka javnost ozbiljno kritikovali čemu su se pridružile i demokratke opozicione partije. U takovoj situaciji grupa stručnjaka okupljena oko Beogradskog centra za ljudska prava donela je odluku da odgovori na ovako lošu situaciju u medijima i da ponudi model zakona Vladi Srbije.

Model medijskog zakona sadrži najviše standarde zaštite slobode izražavanja i prava na obaveštenost u skladu sa standardima koje je usvojio Evropski sud za ljudska prava i druga međunarodna tela. Model takođe predviđa i zaštitu licima kojima su prava i interesi povređeni objavljivanjem podataka u medijima. Pored modela zakona objavljena je i knjiga Pravo medija, koja je korišćena za obuku novinara o njihovim pravima i profesionlanim standardima.