Slobodan pristup informacijama – Imam pravo da znam

9. januar 2007.

Donator: ABA – CEELI

Trajanje projekta: juni 2007 – februar 2008

U novembru 2004. godine Narodna skupština Srbije je usvojila Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kada je zakon počeo da se primenjuje pojavile su se teškoće i otvorila neka pitanja. Državni organi koji su zaduženi za dostavljanje informacija po zahtevima pojedinaca, organizacija ili medija nisu bili spremni da odgovore na pravi način na zahteve koji su pristizali u njihove institucije. Ostala je uvrežena praksa čuvanja tajni i otežavanja pristupa informacijama. S druge strane i građani, novinari i aktivisti nevladinih organizacija nisu često koristili ovaj zakon iz mnogih razloga (nedovoljno su bili upoznati s odredbama zakona, načinu kako se podnose zahtevi ili nisu imali poverenja u institucije koje bi trebalo da obezbede informacije).

Iz tog razloga Centar je u toku 2006 i 2007. godine sproveo projekat kroz koji je obučen jedan broj poverenika u državnim ustanovama, tužilaštvima i sudovima. U drugoj polovini 2007. godini Centar je nastavio seminare za iste ili slične ciljne grupe. Održano je osam seminara (Pirot, Bor, Kraljevo, Priboj, Vršac, Zlatibor, Novi Pazar i Vranje) na kojima je učestvovalo oko 150 polaznika. Takođe je održan i trening za predstavnike vladinih institucija i ministarstava u Beogradu. Predavanja su obuhavatila pitanja uticaja slobodnog pristupa informacijama u borbi protiv korupcije, prava na pravično suđenje, slobode medija, ljudskih prava, odgovornosti za izbegavanje obaveza u pogledu dostupnoosti podataka, tajnih dosijea, međunarodnih standarda iz ove oblasti i sl.

Učesnicima je podeljen obiman materijal koji je sadržao sve relevantne informacije, uopredno zakonodavstvo, međunarodna dokumenta u vezi s ovom temom. Lokalni predavači su bili istaknuti stručnjaci iz oblasti slobode pristupa informacijama uključujući i Poverenika za slobodan pristup informacijama Rodoljuba Šabića kao, i predstavnici nevladinih organizacija (YUCOM), profesora na fakultetima, Transparency International u Srbiji a međunarodni predavači su uglavnom dolazili iz regiona (Slovenija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska).