Sotin

Optužnicom KTO 9/13 od 31.12.2013. godine[1], Tužilaštvo za ratne zločine tereti optuženog saradnika Žarka Miloševića[2], Dragana Mitrovića, Dragana Lončara, Mirka Opačića i Miroslava Milinkovića da su kao pripadnici TO Sotin, milicije i JNA, u periodu od oktobra do kraja decembra 1991. godine u naselju Sotin (Vukovar, Hrvatska) vršili ubistva civila nesrpske nacionalnosti. Prema optužnim navodima okrivljeni Milošević i Mitrović lišili su života hicima iz vatrenog oružja Stjepana Štera i Snežanu Blažević; okrivljeni Milošević hicima iz automatske puške ubio je Marina Kušića; okrivljeni Milošević, Mitrović, Lončar, Opačić i Milinković lišili su života 13 civila[3].

Prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu od 26.06.2015. godine, optuženi Mitrović osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, a optuženi Milošević na kaznu zatvora od 9 godina[4], dok su optuženi Lončar, Opačić i Milinković oslobođeni od optužbe. Presuda nije pravnosnažna.
[1]          Tekst optužnice dostupan je na http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2014/12/Optuznica_Sotin.pdf.

[2]          U skladu sa članovima 320 – 326 ZKP, okrivljeni Milošević zaključio je sa TRZ sporazum o svedočenju okrivljenog i dobio satus okrivljenog saradnika.

[3]          U pitanju su civilna lica nesrpske nacionalnosti: Marko Filipović, Kata Filipović, Slavica Cicvarić, Krešimir Đukić, Marko Kušić, Magdalena Kušić, Ivica Matijašević, Andrija Rajs, Marko Raguž, Mirjana Raguž, Miroslav Raguž, Henrih Silij i Željko Vojković.

[4]          Visina kazne utvđena je u sporazumu o svedočenju okrivljenog Miloševića kao pogodnost za omogućavanje odnosno olakšavanje krivičnog gonjenja i dokazivanja krivičnih dela koja se stavljaju na teret optuženima u ovom postupku.