Sprovođenje antidiskriminatorne politike

10. decembar 2013.

Donator: Evropska unija

Trajanje: 2012 – 2014

Tim stručnjaka će podržavati Vladu RS u daljem jačanju antidiskrimnatornog okvira, čime će doprineti zaštiti ljudskih prava i standarda vezanih za prava manjina i unaprediti demokratizaciju društva u Srbiji. Organizaciji EPTISA, lideru konzorcijuma koji takođe čine Danski izbeglički savet, GDSI i Beogradski centar za ljudska prava, nedavno je povereno sprovođenje novog projekta u Srbiji pod nazivom Sprovođenje antidiskriminatorne politike koji se finansira iz sredstava Evropske unije.  Cilj ovog dvogodišnjeg projekta obuhvata pružanje podrške naporima Vlade RS u borbi protiv diskriminacije i promovisanju tolerancije, ravnopravnosti i različitosti.    Nasilni raspad bivše Jugoslavije i politička, ekonomska i društvena tranzicija su tokom poslednjih decenija doveli do dominacije kulture netolerancije prema određenim ugroženim društvenim grupama i pojedincima. U to vreme nije postojao sistematski pristup borbi protiv diskriminacije. Situacija se, međutim, značajno popravila zahvaljujući zajedničkim naporima vlasti, civilnog društva i međunarodnih donatora. U poslednjih nekoliko godina je došlo do određenih značajnih pomaka, naročito u pogledu razvoja institucionalnog i pravnog okvira koji reguliše nediskriminaciju. Usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije marta 2009. predstavljalo je najznačajniji korak ka izgradnji sistematskog pristupa borbi protiv nejednakosti. Stoga će se novi projekat usredrediti na dalji razvoj kapaciteta vlasti RS da jačaju i štite ljudska i manjinska prava i unapređuju ravnopravnost i standarde zabrane diskriminacije.

Naš tim stručnjaka će pružati pomoć Kancelariji za ljudska i manjinska prava, Kancelariji Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, javnoj upravi, lokalnim samoupravama i ostalim ključnim institucijama u usaglašavanju, sprovođenju, praćenju i promovisanju antidiskriminatorne politike u Srbiji u skladu sa standardima i najboljom praksom EU.   

Ova pomoć će, između ostalog, obuhvatati pilotiranje preventivnih i promotivnih antidiskriminatornih mera na lokalnom nivou, sačinjavanje preporuka za izmene i dopune zakonodavstva i formulisanje politike u oblasti borbe protiv diskriminacije, sprovođenje obuke za više od 500 zaposlenih u javnoj upravi, praćenje nivoa sprovođenja relevantnih zakona, jačanje institucija koje pomažu žrtvama diskriminacije i jačanje svesti opšte javnosti i određenih ciljnih grupa o ključnim aspektima antidiskriminatorne politike.

Za dodatne informacije o ovom projektu, molim Vas kontaktiraje Regionalnu kancelariju EPTISA za Jugoistočnu Evropu preko eptisasee@eptisa.com.