Sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije (2013-2018) i Akcionog plana – Alternativni izveštaj za 2013. i 2014. godinu

12. decembar 2014.

Donator: Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije, sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji

Trajanje: septembar 2014 – januar 2015

Cilj projekta je da se oceni ispunjenost Akcionim planom predviđenih aktivnosti u skladu sa svrhom zbog koje su usvojene na osnovu analize prikupljenih podataka o događajima, merama i aktivnostima vezanim za oblasti privatizacije, javno-privatnog partnerstva, prostornog planiranja i izgradnje, zdravstva, obrazovanja i sporta i prevencije korupcije, koje su preduzimane u 2013. i 2014. godini i koje imaju uticaj na ostvarenje propisanog Strategijom i Akcionim planom.   

Beogradski centar za ljudska prava izradio je alternativni izveštaj o sprovođenju Strategije i Akcionog plana u navedenim oblastima na osnovu za tu svrhu osmišljene metodologije. U izveštaj su ugrađene konkretne i obrazložene preporuke za dalje postupanje odgovornih subjekata i ostalih organa javne vlasti. Na osnovu izveštaja, Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije biće u mogućnosti da usvoji precizne zaključke o sprovođenju propisanog u strateškim dokumentima u praksi, odnosno adekvatne preporuke koje se odnose na budući rad institucija.

 

Preuzmite tekst prvog, drugogtrećeg dela Alternativnog izveštaja.

Saznajte više o projektu.