Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije

17. децембра 2015.

U okviru projekta Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije, dana 11.12.2015. godine u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava održan je okrugli sto sa temom ,,Uloga lokalne samouprave u rešavanju izbegličke situacije’’. Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici državnih organa i organizacija civilnog društva koje na različite načine doprinose poštovanju prava izbeglica, kao i predstavnik Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice. Pored diskusije o načinima na koji institucije lokalne samouprave, u saradnji sa drugim državnim organima i civilnim društvom, mogu da doprinesu poboljšanju položaja izbeglica koje prolaze ili borave u Srbiji, na okruglom stolu održana je i prezentacija modela Info centra za Azil u Beogradu, kao primera dobre prakse u saradnji jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice.

WP_20151211_004 WP_20151211_001