Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije

17. mart 2015.

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji i Holandski savet za izbeglice u Amsterdamu

Trajanja projekta : novembar 2014 – april 2016

Cilj projekta bilo je unapređenje sistema azila kroz podizanje svesti svih značajnih činilaca koji se bave ovom temom, kao i razvijanje migracione politike i politike azila u Srbiji u kontekstu evropskih integracija i postavljanje ove teme među političke prioritete.Kako bi se postigao ovaj cilj, Beogradski centar za ljudska prava je u saradnji sa Holandskim savetom za izbeglice, partnerima i kolegama iz civilnog sektora iz Makedonije i Hrvatske, sproveo sledeće aktivnosti:

  • organizovanje studijske posetu Holandskom savetu za izbeglice kako bi se pravnici Beogradskog centra bolje upoznali sa sistemom azila, integracionom politikom i ulozi organizacija civilnog društva u integraciji lica koja su dobila međunarodnu zaštitu,
  • sprovođenje dva stručna treninga za predstavnike organizacija civilnog društva na temu zagovaranja u oblasti azila i integracije lica koja su dobila međunarodnu zaštitu,
  • održavanje redovnih sastanaka sa narodnim poslanicima i sa odbornicima na lokalnom nivou, sa idejom da se organizuje i javno slušanje u Narodnoj skupštini o stanju u oblasti azila kako bi se ova tema postavila među političke prioritete u narednim godinama,
  • organizovanje međunarodne konferenencije o pravu na azil i integraciji lica sa međunarodnom zaštitom,
  • objavljivanje stručnih radova o integracionoj politici u regionu sa preporukama za dalji razvoj i usklađivanje sa evropskim standardima,
  • snimanje i javno prikazivanje dokumentarnog filma o položaju tražilaca azila u Srbiji.