Štetne izjave Ministra pravde za nezavisnost pravosuđa u Srbiji

29. novembar 2004.
Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost zbog prekjučerašnje izjave Ministra pravde, Zorana Stojkovića, kojom se uz pretnje razrešenjem, dovode u pitanje kompetentnost i profesionalizam članova Društva sudija Srbije koji su izneli svoje stavove o radu aktuelne Vlade u oblasti  pravosuđa. Javno iznošenje mišljenja o radu i stavovima državnih organa je jedno od osnovnih građanskih prava, a ocene profesionalnih udruženja  bi trebalo da budu primane dobronamerno i uzimane u razmatranje ma koliko negativne bile jer je rad Vlade u interesu svih građana. Beogradski centar ocenjuje kao neprimereno reagovanje nadležnog ministra na ocene Društva sudija diskreditovanjem sudije koji je ove stavove izneo u funkciji portparola Društva, a pretnje upućene njegovom sudijskom položaju kao veoma štetne i opasne i kao napad izvršne vlasti na nezavisnost pravosuđa u Srbiji.