Sudovi kreatori politika – Razmatranje uloge ustavnih sudova kao nosilaca promena na Zapadnom Balkanu

24. februar 2015.

Donator: Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP)

Trajanje projekta: avgust 2014 – oktobar 2015

Ovaj istraživački projekat izučava doprinos ustavnih sudova demokratskoj tranziciji i konsolidaciji u zemljama bivše Jugoslavije, fokusirajući se na ispitivanje kapaciteta, pozicioniranja, legitimiteta i ukupne učinkovitosti ustavnih sudova u rešavanju krupnih političkih i društvenih pitanja u četiri tranzicione zemlje Zapadnog Balkana. Beogradski centar za ljudska prava sprovodio je ovaj regionalni projekat zajedno sa Centrom za društvena istraživanja „Analitika“ iz Bosne i Hercegovine, Grupom za pravne i političke studije sa Kosova i Centrom za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) iz Makedonije.

Opšti cilj projekta bio je da rasvetli ulogu i delovanje ustavnih sudova u rešavanju važnih političkih i društvenih pitanja u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu i Makedoniji, te da se izvrši analiza ustavnosudske prakse u periodu tranzicije u zemljama bivše Jugoslavije. Specifični ciljevi projekta bili su ispitivanje autoriteta, legitimiteta i učinkovitosti ustavnih sudova u rešavanju ključnih tranzicionih sporova, identifikovanje mogućih obrazaca ponašanja ustavnih sudova u različitim fazama demokratske konsolidacije, te identifikovanje ključnih faktora koji su odredili ukupnu ulogu ustavnih sudova u demokratskoj tranziciji u pomenutim zemljama. Ovaj projekat omogućio je objavljivanje šest istraživačkih radova i radnih materijala, objavljivanje nekoliko akademskih radova u relevantnim žurnalima, organizovanje dve projektne radionice, objavljivanje publikacije „Uloga ustavnog suda Srbije u demokratskoj tranziciji“ i organizovanje završne akademske radionice na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja.