Svedočenje Diane Ćelić iz Novog Sada o policijskoj torturi i sumnjivoj smrti sina Milovana Ilića

25. avgust 2021.

Capture Diana CelicBeogradski centar za ljudska prava zastupa pred Ustavnim sudom Srbije Dianu Ćelić, majku Milovana Ilića iz Novog Sada koji je početkom maja 2018. godine bio žrtva policijske torture i koji je ubrzo nakon toga pronađen mrtav u parku u tom gradu. 

Koristeći pravne mehanizme, Diana nastoji da budu utvrđene sve činjenice i mehanizam nastanka smrti njenog sina i da dokaže da je on prethodne večeri i noći pretrpeo mučenje policijskih službenika. Uz pomoć Beogradskog centra za ljudska prava, Diana je sredinom 2019. godine podnela ustavnu žalbu protiv odluke tužilaštva prema kojoj nije bilo mesta daljem radu na slučaju. O ustavnoj žalbi još nije doneta odluka, a postupak o ovom slučaju do danas nije okonačan ni pred Zaštitnikom građana. Diana je spremna da u slučaju negativne odluke o ustavnoj žalbi pravdu potraži i pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Ovo je njena priča: