Tekdač protiv Turske

(Predstavka br.27699/95)

Presuda od 15.1.2004 

Činjenice: Podnositeljka predstavke tvrdi da je njen suprug bio otet od strane policajaca u civilu 1994 godine, priveden i ubijen od strane državnih zvaničnika. Drugi pritvorenici koji su ga videli tokom boravka u zatvoru su se kasnije plašili da svedoče, od tada više nikada nije videla svog supruga. Podnosilac predstavke je prijavio njegov nestanak Glavnom javnom tužiocu u sudu za državnu bezbednost, koji se, u početku, složio da se upozna sa slučajem, ali je, na kraju, negirao da je njen suprug bio pritvoren i potvrdio da je bio odgovoran za mnogobrojna nezakonita dela. Podnosilac predstavke je podneo druge predstavke organima vlasti ali nije nikada dobio objašnjenje za nestanak svog supruga. Vlada je, u principu, negirala verziju događaja podnositeljke predstavke i navela da je njen muž bio PKK simpatizer koji je promenio svoj identitet i verovatno se pridružio toj organizaciji. Delegacija suda pribavila je dokaze od svedoka u Turskoj. 

Pravo: Član 2 (otmica i ubistvo) Tvrdnje podnositeljke predstavke nisu bili dovoljno dokazane. Kako nije bilo očevidaca koji su prisustvovali navedenim događajima ili boravku u pritvoru supruga podnositeljke predstavke, nije se moglo zaključiti van osnovane sumnje da je on bio otet i ubijen od strane lica koja su delovala u ime državnih vlasti. 

Zaključak: Nema kršenja (jednoglasno). 

Član 2 (efikasna istraga) – Bilo je ozbiljnih nedostataka u istrazi državnih organa o nestanku supruga podnositeljke predstavke. Naročito je postojao manjak koordinacije između različitih tužilaca koji su sudelovali u istrazi. Ovo je prouzrokovalo, na primer, nenalaženje i nesaslušavanje glavnih svedoka podnositeljke predstavke koji su, preme njenim tvrdnjama, videli njenog supruga dok je bio u pritvoru, i policajaca koji su navodno sudelovali u njegovoj otmici. U svetlu neuspeha vlasti da sprovedu adekvatnu i efikasnu istragu o okolnostima nestanka supruga podnositeljke predstavke Član 2 je bio prekršen u svom preceduralnom delu. 

Zaključak: kršenje (jednoglasno). 

Član 13 - S obzirom na to da efikasna krivična istraga nije sprovedena, i imajući u vidu da je zahtev za istragom pod članom 13 širi od onog pod članom 2, takođe je postojalo kršenje ove odredbe. 

Zaključak: povreda (6 glasova prema 1). 

Član 38(1)(a) - Vlada nije uspela da obezbedi sve neophodne uslove da bi pomogla Sudu u ustanovljavanju činjenica. 

Član 41 - Sud je dodelio podnositeljki predstavke 14 000 evra na ime naknade nematerijalne štete. Takođe je dodelio naknadu sudskih i ostalih troškova.