Svi isti – jednaki i ravnopravni 21. mart

21. марта 2013.
 

rasizamDvadeset prvi mart 2013. godine prilika je da još jednom podignemo svoj glas u borbi protiv pravljenja razlika po ličnim svojstvima i podsetimo se povoda za ustanovljenje Međunarodnog dana za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije. Generalna skupština Ujedninjenih nacija je 1966. godine odlučila da se ovaj dan obeležava u znak sećanja na 69 brutalno ubijenih demostranata u Južnoafričkoj Republici. Svrha obeležavanja je da dodatno proverimo snagu i napore koje ulažemo kao zemlja, organ vlasti, organizacija ili pojedinci, da se ovakvi ili slični događaji ne ponove u budućnosti.

Tokom 2012. godine Beogradski centar za ljudska prava je, sistematskim praćenjem stanja ljudskih prava, između ostalog uočio, da je i dalje prisutan problem diskriminacije dece romske nacionalnosti u obrazovnim ustanovama. Tokom implementiranja projekta Pružanje pravne i psihološke pomoći tražiocima azila, istraživači Beogradskog centra kao problem su identifikovali i odnos koji se može okarakterisati, kao odnos netrpeljivosti lokalnog stanovništva prema tražiocima azila smeštenim u kolektivnim centrima.

Borimo se za društvo bez svih oblika rasne diskriminacije, jer samo tako dajemo doprinos stvaranju atmosfere tolerancije i uvažavanja, kao neophodnog uslova za demokratski, miran i kvalitetan suživot.