THE GAME: 1 performans 1 film 1 razgovor – 3 boje solidarnosti na temu mladih i inkluzije

23. novembar 2018.

cover GAME 28 nov-01Da li znate šta je GAME/ IGRA? I kakve to veze ima sa izbeglištvom?

Da li mladi ljudi iz Srbije znaju nešto o izbeglištvu? Kako mladi mogu postati zagovarači  za inkluziju izbeglica u naše društvo? Kakve boje mladi mogu dati ovoj temi?

Na događaju THE GAME: 1 performans, 1 film 1 razgovor (3 boje solidarnosti na temu mladih i inkluzije)  će biti prikazan film i performans THE GAME, koji su kreirani zajedno sa mladima, na temu izbegličke krize. Događaj će otvoriti pitanje uloge mladih ljudi u inkluziji izbeglica u srpsko društvo.

Događaj se organizuje 28. novembra sa početkom u 19:00 u Centru za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21. Zbog ograničenog broja mesta za sedenje, molim vas da se prijavite na youth@bgcentar.org.rs 

Agendu možete preuzeti OVDE.

Koje je boje solidarnost za vas?