Tortura i dalje nekažnjiva?

11. mart 2002.
Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost zbog surovog i nečovečnog postupanja policije u slučaju Vladimira Radojčića (28) iz Beograda, koga su policajci iz SUP Smederevo 26. februara podvrgli mučenju, surovom i nečovečnom postupanju.  Obaveza vlasti je da ovaj, kao i svaki drugi slučaj u kome postoji osnovana sumnja da se dogodio akt mučenja ili ponižavajućeg postupanja,  istraži i počinioce kazni.

Beogradski centar ovom prilikom podseća na još jednu obavezu koja leži na vlastima SRJ obavezu inkriminisanja akta mučenja kao posebnog krivičnog dela.

SRJ još uvek nije ispunila ovu svoju obavezu koja proističe iz Konvencije protiv mučenja Ujedinjenih nacija, koju je SRFJ ratifikovala još 1991. godine. Tako akt mučenja još uvek nije inkriminisan kao posebno krivično delo u jugoslovenskom krivičnom zakonodavstvu. Komitet protiv mučenja UN je još 1998. godine kritikovao SRJ zbog toga što jugoslovenski zakoni ne sadrže odredbu kojom bi mučenje samo po sebi bilo krivično delo i preporučio SRJ da je uvede u krivično zakonodavstvo.

Prilikom donošenja Zakona o izmena i dopunama Krivičnog zakona SRJ, novembra 2001. godine, zakonodavac nije obratio pažnju na obavezu SRJ da označi mučenje kao krivično delo.

Beogradski centar poziva jugoslovenske vlasti da ispune svoju obavezu preuzetu ratifikacijom Konvencije protiv mučenja UN i predvide akt mučenja kao posebno krivično delo.