Trening za pravnike u regionu Jugoistočne Evrope

15. februar 2008.

Donator: Norveška narodna pomoć/Norwegian People’s Aid NPA

Trajanje projekta: jun 2008 – mart 2009

U martu 2009. godine završen je višegodišnji projekat koji je Beogradski centar za ljudska prava sprovodio u saradnji sa organizacijama iz Jugoistočne Evrope i to: Legalis iz Hrvatske, Centrom za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine, FORUM iz Makedonije i Akcijom za ljudska prava iz Crne Gore od 2002. godine.

U periodu od juna 2008. do marta 2009. godine 150 pravnika (sudija, tužilaca i advokata) trenirani su o međunarodnim standardima iz oblasti ljudskih prava. Bila je ovo dobra prilika da se razmene iskustva između sudija, tužilaca i advokata iz regiona Jugoistočne Evrope i njihovih kolega (sudije Vrhovnog i Ustavnog suda Norveške) iz Norveške. Na seminarima su učestvovali i tužioci sa istim ciljem – da razmene iskustva koja stiču u radu i da pomognu jedni drugima u boljem razumevanju problema sa kojima se susreću i ponude neka praktična rešenja.

U ovoj fazi projekta održana su dva dvodnevna regionalna seminara. Prvi je održan u Crnoj Gori “Sloboda izražavanja i dozvoljena ograničenja – uvreda, kleveta, naknada štete i kažnjavanje” a drugi u Hrvatskoj “Pravo na porodični život – međunarodni standardi i njhova primena u slučajevima usvajanja dece”. Održana su i dva ekspertska sastanka u martu 2009. godine. Jedan u Sarajevu na temu “Zabrana mučenja, nehumanog i ponižavajućeg kažnjavanja i postupanja” za tužioce iz Jugoistočne Evrope i tužioce iz Norveške, i drugi u Beogradu “Praksa vrhovnih i ustavnih sudova u prevenciji i utuživanju kršenja ljudskih prava” na kome su učestvovale sudije vrhovnih i ustavnih sudova iz regiona i Norveške.

Sve vreme trajanja projekta postojale su informacije na posebno dizajniranoj web stranici . Ova stranica je redovno održavana i na nju su stavljani relevantni podaci na pet jezika (bosanski, hrvatski, makedonski, srpski i engleski). Na njoj se nalaze informacije o projektu od kada je počeo 2002. godine, (programi seminara, liste učesnika, materijali za seminar i druga dokumenta) i sve informacije korisne za učesnike na ovom projektu.