Trening o specijalnim procedurama Ujedinjenih nacija i mere afirmativne akcije u međunarodnom pravu

9. januar 2004.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: oktobar 2004

Seminar je organizovan u nameri da se što veći broj advokata i pravnika iz nevladinih i drugih organizacija koje se pre svega bave problemima izbeglica u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori, kao i predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina i državne uprave  upozna sa specijalnim procedurama i telima Ujedinjenih nacija (Procedure 1205 i 1503, radne grupe, specijalni izvestioci, itd.). Drugi deo seminara bio je posvećen zabrani diskriminacije i merama afirmativne akcije, odnosno analizi međunarodnih instrumenata i jurisprudencije u ovoj oblasti.Predavači su bili stručnjaci iz Misije OEBS, Beogradskog centra za ljudska prava i stručnjaci iz inostranstva (predstavnik Kancelarije UN Visokog komesara za ljudska prava, Minority Rights Group iz Londona i profesor Univerziteta u Essexu, UK.