Trening seminar o standardima Saveta Evrope o ljudskim pravima

9. januar 2005.

Donator: Savet Evrope

Trajenja projekta : jun 2005

Beogradski centar je organizovao dvodnevni seminar za advokate o standardima Saveta Evrope o ljudskim pravima. Učesnici su bili iz raličitih gradova u Srbiji. Osnovni cilj seminara bio je da učesnicima predoče osnovni principe i koncept Evropske konvencije, Evropskog suda za ljudska prava i Saveta Evrope; da uporedi osnovne proncipe Konvencije i odluke Suda sa domaćom legislativom i praksom kao i da se učesnici upoznaju sa primenom evropskih standarda pred domaćim sudovima.Predavači su bili iz kancelarije Saveta Evrope u Strazburu Pablo Pushkar, advokat, Evgueni Boev, advokat, Vladan Joksimović iz kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Vesna Petrović, Tatjana Papić i Bojan Đurić iz Beogradskog centra za ljudska prava, i Vida Petrovic-Škero, predsednica Vrhovnog suda Srbije.