Trening za pravnike: Podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava (druga faza)

9. januar 2004.

Donator: Savet Evrope
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Realizacija ovog projekta trebala je da omogući da se jedan broj advokta obuči da pokrene i voodi postupak zaštite ljudskih prava pred domaćim i međunarodnim telima, posebno pred Evropskim sudom za ljudska prava. Beogradski cebntar za ljudska prav je uočio da neće biti dovolkjne zaštite ljudskih prava ni na nacionalnom ni na međunarodnom planu ako advokati koji zastupaju žrtve nisu dovoljno upoznati sa mehanizmima koji im sroje na raspolaganju.

Dva seminar, koja su u 2004. godini bili organizovani, nastavk su aktivnosti na projektu započetom još 2003.godine. U toj godini su održana dav seminara za 50 advokata. Isti broj advokata učesvovao je in a dva seminar organizovana 2004. godine. Teme sva četiri seminar bile su praksa i procedure Evropskog suda i primena Konvecije u domaćem sistemu.

U septembru 2004. godine  je 20 advokata učesnika seminara provelo 4 dana u Strazburu gde su imali priliku da unaprede svoje znanje o praksi Evropskog suda za ljudska prava na predavanjima koja su organizovana samo za njih i da se upoznaju sa kolegama koji već imaju iskustva u slučajevima pred Evropskim sudom.