TRENING za predstavnike/ce lokalnih institucija

12. avgust 2019.

OCOF_vizuali-MEDJUSEKTORSKA SARADNJA-06

 

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije – KOMS, Nacionalnom asocijacijom praktičara i praktičarki omladinskog rada – NAPOR i organizacijom Empirija (Mpeeria) realizuje projekat Naša zajednica, naša budućnost – Veća saradnja i zapošljavanje mladih.

O projektu i treningu 

Opšti cilj projekta je unapređenje dugoročne zapošljivosti NEET mladih (mladih koji nisu u obrazovanju, radnom odnosi ili obuci) i promocija održive međusektorske saradnje na lokalnom nivou. Aktivnosti projekta usmerene su ka stvaranju inkluzivnih preduzetničkih mehanizama i stimulativnog okruženja za mlade.

Detaljne informacije o projektu nalaze se ovde…

Cilj treninga koji organizujemo jeste podsticanje predstavnika/ca lokalnih institucija da uspostave održivu, kontinuiranu saradnju sa lokalnim akterima iz omladinske politike, a  u cilju uspostavljanja inkluzivnog preduzetničkog mehanizma za NEET mlade. U nastavku projekta u pet lokalnih zajednica biće uspostavljen Community hub u okviru kojeg mladi mogu da steknu preduzetničke veštine i ohrabre se za osnivanje biznisa. 

Trening će se održati u periodu od 19. do 21. avgusta 2019. godine u Hotelu Fontana u Vrnjačkoj Banji (https://fontanavrnjackabanja.com/) i okupiće predstavnike/ce lokalnih institucija iz 11 gradova/opština: Novi Sad, Pančevo, Beograd, Obrenovac, Loznica, Požega, Požarevac, Bor, Zaječar, Niš i Ćićevac. 

Troškove celokupnog treninga pokriva organizator treninga.

 

Teme koje ćemo obraditi su: 

  • Osnove omladinske politike u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na procese zapošljavanja i zapošljivosti osetljivih grupa mladih;
  • Važnost razvijanja međusektorskih usluga u radu sa NEET mladima;
  • Primeri uspešne prakse iz Srbije i evropskih zemalja o međusektorskoj saradnji. 

Trening vode: Sandra Perić, socijalna radnica i direktorka Komore socijalne zaštite; Jelena Stojinović, psihološkinja, voditelj slučaja u CSR Sremska Mitrovica, i Ivana Antonijević, omladinska radnica, ekspertkinja za prava mladih i socijalnu inkluziju.

Program možete preuzeti ovde..

 

Profil učesnika/ca 

Iz svake od navedenih opština očekuje se učešće 3 predstavnika/ce iz sledećih lokalnih institucija: 

  • Centar za socijalni rad;
  • Lokalna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje;
  • Predstavnik/ca gradskih/opštinskih uprava (predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, član/ica gradskog/opštinskog veća u resorima: mladih, organizacije civilnog društva, kultura, socijalna zaštita). 

 

Proces prijavljivanja

Zainteresovani predstavnici/e organizacija mogu se prijaviti slanjem prijavnog formulara na mejl adresu youth@bgcentar.org.rs sa naznakom „Prijava za učešće u treningu“ najkasnije do 15. avgusta 2019. godine, do 17.00 časova. 

Na trening se može prijaviti jedan/a predstavnik/ca svake od navedenih institucija. 

Nepotpune i zakasnele prijave se neće uzeti u razmatranje, prijavni formular možete preuzeti ovde..

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Nemanji Obradoviću putem mejla: nemanja.obradovic@napor.net, ili  pozivom na broj: +381 69 1992316.