Trening za zaposlene u lokalnoj samoupravi o pravima manjina

15. februar 2002.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

U okviru ovog projekta održano je deset seminara za zaposlene u institucijama lokalne samouprave o osnovnim načelima ljudskih prava, podele vlasti, vladavine prava i načela ravnopravnosti i posebno prava manjina. Projekat se ostvarivao da bi se ovoj ciljnoj grupi približili osnovni pojmovi i načela demokratskih režima kako bi zaposleni u organima lokalne samouprave u svom svakodnevnom radu imali dovoljno osnovnog znanja koje bi im pomoglo da se bolje i tolerantnije odnose prema strankama. Seminari su inicirani zbog činjenice da su u 2002. godini usvojena dva nova zakona i to Zakon o zaštiti manjina i Zakon o lokalnoj samoupravi. Cilj seminara bio je i da se zaposleni u lokalnoj samoupravi upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i sa obavezama koje ona nameću za institucije lokalne samouprave. Svi regioni u Srbiji (Vojvodina, Sandžak, Južna i Centralna Srbija) bili su ravnopravno zastupljeni.

Seminari su održani u:

  • Novom Sadu, 31 maj -2 juni
  • Zlatiboru, 19 – 21 juli
  • Kopaoniku, 9-11 avgust
  • Soko Banji, 6 – 8 septembar
  • Vranju, 26 – 28 septembar
  • Vranju, 1 – 3 novembar
  • Vranjskoj Banji, 15 – 17 novembar
  • Paliću 22 – 24 novembar
  • Novom Pazaru 13 – 15 decembar
  • Kopaoniku 20 – 22 decembar