Trgovina organima na Kosovu i u Albaniji

15. decembar 2010.
Beogradski centar za ljudska prava je zgrožen pouzdanim otkrićem da su tokom 1998. i 1999. godine, po nalogu iz uz nadzor nekih vođa Kosovske oslobodilačke armije, a sada aktivnih političkih delatnika na Kosovu, mnogim otetim ljudima – kako Albancima tako i nealbancima – na teritoriji Kosova i Albanije prinudno uzimani vitalni organi radi prodaje kupcima u inostranstvu.U sagledavanju mračne prošlosti ne sme biti izuzetaka: organi albanske države i organi vlasti na Kosovu, kao i albanski lideri  i predstavnici međunarodne zajednice koji učestvuju u upravljanju Kosovom, moraju da zahtevaju i postignu ono što tražimo od svih drugih učesnika u sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije, a to je energična istraga o počiniocima i nalogodavcima ovih gnusnih dela, njihovo kažnjavanje i otkrivanje pune istine i suočavanje s tom istinom.