Tuzlanska kolona

Optužnicom Tužilaštva za ratne zločine KTRZ 5/04 od 9.11.2007. godine[1] Ilija Jurišić optužen je da je 15.05.1992. godine u Tuzli, u svojstvu dežurnog u Operativnom štabu Centra javne bezbjednosti u Tuzli, sa ovlašćenjem izdavanja naredbi svim naoružanim formacijama na području Tuzle, nakon prijema naredbe za napad od pretpostavljenog starešine Meha Bajrića, putem radio veze neposredno izdao naredbu za napad na kolonu JNA, u trenutku kada je drugi deo kolone JNA mirno prolazio kroz Skojevsku ulicu i raskrsnicu Brčanska malta, nakon čega je kolona napadnuta i tada je lišen života najmanje je 51 pripadnik JNA, dok je najmanje 50 pripadnika JNA ranjeno.

Prvostepenom presudom od 28.09.2009. godine, optuženi Jurišić osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

Nakon otvaranja pretresa, Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda je 11.10.2010. godine donelo presudu kojom je ukinulo prevostepenu odluku i vratilo predmet na ponovno suđenje pred izmenjenim većem.

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu nakon ponovljenog suđenja, oglasilo je Jurišića krivim i osudilo ga na kaznu zatvora od 12 godina zatvora.

U toku je žalbeni postupak pred Odeljenjem za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu.
[1]          Tekst precizirane optužnice dostupan na http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2012/02/Precizirana-optu%C5%Benica.pdf.