U Srbiji nije odobren nijedan azil od početka 2017.

17. maj 2017.

Preuzeto sa sajta Euractiv.rs

Od donošenja novog Zakona o azilu 2008. godine pa do danas Komisija za azil Srbije je odobrila 90 zahteva – dodeljeno je 41 utočište i 49 supsidijarnih zaštita. Najviše ih je bilo u 2016. godini, dok od početka 2017. godine do sada nije dodeljen nijedan status. U Beogradskom centru za ljudska prava, koji prati status izbeglica u Srbiji i pruža besplatnu pravnu pomoć, kažu da Kancelarija za azil u aprilu nije uzela nijedan zahtev na razmatranje, iako je na teritoriji države boravilo više hiljada izbeglica i migranata. Oni koji su dobili azil u Srbiji poreklom su iz Libije, Kube, Tunisa, Kameruna, Avganistana, Sirije, Kazahstana, Irana, Ukrajne, Somalije, Iraka, Rusije, piše Beogradski centar za ljudska prava u svom godišnjem izveštaju Opširnije...