Učešće mladih u obrazovanju u oblasti ljudskih prava

15. februar 2002.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: novembar – decembar 2002

U novembru i decembru 2002. godine Beograski centar je organizovao tri seminara za mlade iz raznih gradova u Srbiji. To je bila prilika da se mali sretnu na trodnevnim seminarima, razmene iskustva, upoznaju se sa problemima na koje nailaze u ostvarivanju prava i da uspostave saradnju. Imajući u vidu da mladi u Srbiji nisu mnogo putovali, ne samo u inostrantsvo, već ni u druge delove Srbije Centar je tražio podršku za ovaj vid okupljanja mladih jer smnatra da je to dobar način da se oni upoznaju sa različitim običajima i načinom života u pojedinim regionima Srbije i tako bolje razumeju razlike i razvije osećaj tolerancije.

Seminari su održani u Užicu (1 – 3 novembar); Novom Sada (29 novembar – 1 decembar) i u Mataruškoj Banji (13 – 15 decembra) i na njima je učestvovalo od 20 – 30 mladih.