UKLJUČIVANJE UŽIVO 2.0: Poziv za mentore i mentorke, OCD I KZM

19. oktobar 2018.

LOGO_Ukljucivanje-03Raspisan je konkurs za mentore i mentorke, kao i organizacije mladih/za mlade i kancelarije za mlade u okviru programa „Uključivanje uživo 2.0“!

Osnovni cilj programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama. Želja je da se poboljša položaj mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa.

Program sprovode Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Krovnom organizacijom mladih Srbije i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta  Program je nastavak pilot programa „Uključivanje uživo 1.0“ koji je realizovan 2017. godine. 

Ukoliko želite da se uključite, preuzmite Poziv za mentore i mentorke, kao i Poziv za OCD i KZM