Uključivanje Uživo 4.0 – Do inkluzivnih zajednica za mlade

6. jul 2020.

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Trajanje projekta: 1.7.2020 – 1.12.2020.

Fokus projekta, paralelno sa osnaživanjem nacionalnih i lokalnih aktera za sprovođenje sadržaja standarda inkluzivnosti, biće i na promociji standarda inkluzije i promociji inkluzije. Ovo će se učiniti putem novih popularnih medija kao što je podkast. Na ovaj način dokumentovaće se promene u radu OCD i KZM koje su motivišuće za ostale aktere omladinskog sektora kada je u pitanju rad na inkluzivnosti sopstvenih praksi.

U okviru projekta biće formiran inkluzivni klub, koji takođe doprinosi inovativnosti sadašnjeg projektnog predloga, s obzirom da će on od početka biti vođen u skladu sa standardima inkluzivnosti i služiti kao primer mogućnosti uključivanja svih mladih. Inkluzivni Omladinski klub predstavljaće svojevrsni info-centar za mlade iz osetljivih grupa, ali će se isto tako baviti terenskom podrškom i promocijom inkluzije.

Program sprovodi Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava, a partneri na projektu su: Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade.