Uključivanje uživo

19. јуна 2017.

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Trajanje: jun 2017 – januar 2018

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Krovnom organizacijom mladih Srbije sprovodi pilot projekat „Uključivanje uživo“ u šest lokalnih zajednica – Bečej, Pančevo, Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Pazar. Osnovni cilj projekta je unapređenje položaja mladih iz društveno osetljivih grupa. Projektom je predviđena obuka 18 mladih ljudi o načinima socijalnog uključivanja i sprečavanja diskriminacije mladih iz marginalizovanih društvenih grupa. Oni će stečeno znanje i veštine podeliti sa akterima omladinskih politika u pomenutim lokalnim zajednicama, koji će kasnije samostalno sprovoditi akcije usmerene ka kreiranju povoljnog okruženja za inkluziju mladih iz marginalizovanih grupa. Na osnovu sprovedenih aktivnosti biće pripremljena brošura koja će sadržati primere dobrih praksi za uključivanje mladih iz osetljivih grupa u kreiranje politika na lokalnom nivou.