Ulaganje u budućnost ljudskih prava: Uvećanje kapaciteta mladih profesionalaca i studenata za trening i praktični rad u oblasti ljudskih prava

9. januar 2006.

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: Januar-Decembar 2006

Podrška koju je u 2006. godini Beogradski centar za ljudska prava dobio od međunarodnog centra Olaf Palme omogućila je da organizuje sledeće projektne aktivnosti: formiranje tri studijske grupe i obrazovanje njihovih članova u oblasti ljudskih prava, kreiranje novog web portala na Web stranici Centra, objavljivanje najboljih radova mladih autora u oblasti ljudskih prava i organizovanje Škole ljudskih prava.U projekat je bilo uključeno više od 80 učesnika iz raznih organizacija i institucija. To znači da su pravnici, učitelji, studenti i NVO aktivisti iz Srbije i regiona razmenili kontakte i uspostavili novu mrežu za razmenu ideja, iskustava i pogleda. U okolnostima koje vladaju u Srbiji to predstavlja veoma značajan korak ka uspostavljaju trajnog sistema obrazovanja u oblasti ljudskih prava. Neki od učesnika (učesnici projekta Trening za trenere) su kasnije ostvarili saradnju kako sa vladinim tako i sa nevladinim sektorom. Takođe, uspostavljanje i osnaživanje mreže ljudskih prava u Srbiji doprinelo je unapređenju opšteg kapaciteta civilnog društva u Srbiji. Kapaciteti lokalnih NVO, studentskih organizacija i lokalnih zajednica po pitanjima ljudskih prava sada su jači nego pre početka implementacije projekta.

Odabrani polaznici Škole ljudskih prava-Trening za trenere iz 2005. godine su implementirali prvu fazu projekta. Cilj je bio izdvajanje grupe mladih ljudi koji će biti u stanju da ubuduće šire stečena znanja kroz predavanja ili kroz isticanje pitanja vezanih za vladavinu prava u njihovim profesionalnim aktivnostima. Polaznici su prošli intenzivan trening u pogledu različitih tema i za svaku od njih su imali mentora. Pokrivene su sledeće teme: pravo na život i zabrana mučenja, zabrana ropstva, prisilnog rada i trgovine ljudima, pravo na slobodu i bezbednost, zabrana diskriminacije, pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, sloboda misli, savesti i veroispovesti, sloboda izražavanja i sloboda okupljanja i udruživanja.

U drugoj fazi projekta organizovan je Trening za trenere – Škola ljudskih prava u periodu između 12. i 22. oktobra 2006. godine. Dvadeset šest polaznika učestvovalo je na seminaru. Program se sastojao od preko 50 predavanja, debata, panel diskusija, simulacija suđenja, okruglih stolova i multimedijalnih prezentacija. Učesnici su imali prilike da slušaju i polemišu sa najpriznatijim domaćim stručnjacima u oblasti ljudskih prava, međunarodnog prava, međunarodnih odnosa i prava međunarodnih organizacija. Beogradski centar je tokom trajanja škole organizovao poseban panel koji se bavio suočavanjem sa nasilnom prošlošću Srbije i Hrvatske. Panel je bio otvoren za javnost a glavni govornici su bili prof. Žarko Puhovski, predsednik Hrvatskog Helsinškog odbora za ljudska prava (Zagreb, Hrvatska), prof. Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava i Vesna Pešić, direktorka Centra za mir i demokratiju.

Učesnici u projektu Trening za trenere – Škola ljudskih pravapokazali su interesovanje za učešće u drugim programima koje Beogradski centar trenutno sprovodi. Nekoliko učesnika Škole iz 2006. godine se već ukjlučilio u projekat koji se bavi nadgledanjem kvaliteta sudskog postupka u pojedinim oblastima (organizovani kriminal, ratni zločini, diskriminacija i nasilje u porodici).