Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina i države u ostvarivanju prava nacionalnih manjina u oblasti kulture

3. decembar 2014.

BCLJP-7Ovaj okrugli sto je drugi od šest planiranih sastanaka čiji je cilj uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između nacionalnih saveta nacionalnih manjina, državnih organa i organizacija civilnog društva o ulozi, značaju i zazovima nacionalnih saveta u ostvarivanju prava nacionalnih manjina na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.Upravo održani izbori za nacionalne savete i njihovo konstituisanje ali i predstojeće izmene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u delu koji se odnosi na ovlašćenja nacionalnih saveta ukazuju da je neophodno analizirati dosadašnji rad nacionalnih saveta ali i ulogu države kada je u pitanju ostvarivanje prava nacionalnih manjina u oblasti kulture.

Okrugli sto Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina i države u ostvarivanju prava nacionalnih manjina u oblasti kulture organizuje se u okviru projekta Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete čiju realizaciju je podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Okrugli sto su organizovali Beogradski centar za ljudska prava i NVO iz Novog Pazara „Urban in“, a u okviru projekta „Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete“ koji je finansirala EU. Kako je najavljeno, u seriji tematskih sastanaka do kraja godine biće organizovan i skup o obrazovanju nacionalnih manjina, a u 2015. i o pravu u oblasti obaveštavanja, upotrebe jezika i pisma i finansiranja saveta nacionalnih manjina. Skupu su prisustvovali  predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, institucije Zaštitnika građana, nacionalnih saveta hrvatske, bošnjačke i romske manjine, kao i organizacija civilnog društva.