Uloga Sekretarijata ESLJP

U Sekretarijatu rade pravnici iz država ugovornica i bave se predstavkom tako što, po pristizanju svake pritužbe/pisma, otvaraju njen dosije. Predmet se dodeljuje pravniku iz odgovarajućeg odeljenja Sekretarijata. Sekretarijat šalje obrazac predstavke i obaveštava podnosioca predstavke ako je izostavio neki podatak ili dodatnu dokumentaciju. Po pravilu, on neće zavesti predmet kao spreman za odlučivanje pre nego što stignu svi podaci ili dokumenti. Na svako pitanje ili komentar Sekretarijata poželjno je odgovoriti, čak i ako ne postoji slaganje. S obzirom da očigledno neosnovani predmeti mogu biti odbačeni u skraćenom postupku, potrebno je pokazati da predmet ne spada u tu kategoriju.