Studijska poseta Kraljevini Holandiji

14. decembar 2017.

U okviru projekta Umetnost integracije koji Beogradski centar za ljudski centar sprovodi u saradnji sa Holandskim savetom za izbeglice i Ambasadom Kraljevine Holandije u Beogradu organizovana je studijska poseta Kraljevini Holandiju (27.11.-1.12.2017) sa ciljem upoznavanja sa sistemom integracije izbeglica i tražioca azila u obrazovni sistem i tržište rada. Predstavnici Beogradskog centra za ljudska prava i državnih institucija (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalna služba za zapošljavanje, Komesarijat za izbeglice i migracije) imali su priliku da posete Holandski savet za izbeglice, Ministarstvo za socijalna pitanja, nevladine organizacije koje pomažu izbeglicama pri uključivanju u sistem visokog obrazovanja, nostrifikaciji diploma, pripremnu školu Batavia za decu migrante i izbeglice itd. 

 

IMG-017dd6ac117adca618116fa56d62cce3-V     IMG-8b6c30be5999790b9aa301b5fc953a87-V