Umetnost integracije

8. јануара 2018.

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji i Holandski savet za izbeglice u Amsterdamu

Trajanje: septembar 2017. – decembra 2018. 

Cilj ovog projekta je unapređenje procesa integracije tražilaca azila i osoba kojima je dodeljen status izbeglice u Srbiji kroz podršku vladi Srbije u segmentu uključivanja u obrazovni sistem i tržište rada.Aktivnosti koje će se sprovoditi kroz projekat uključuju: studijsku posetu predstavnika Beogradskog centra za ljudska prava i predstavnika vlade Srbije Kraljevini Holandiji koja će biti organizovana uz podršku Holandskog saveta za izbeglice; dvodnevni trening i dva okrugla stola za predstavnike institucija u čijoj su nadležnosti obrazovanje i tražište rada na kojima će stručnjaci Holandskog saveta za izbeglice predstaviti obrazovni model i primere dobre prakse za integraciju izbeglica koji su primenjivani u Kraljevini Holandiji.

Projekat će doprineti povezivanju i dijalogu poslovnog i civilnog sektora o mogućem doprinosu kompanije i njihovih zaposlenih procesu društvene integracije i ekonomskog osnaživanja izbeglica u Srbiji.

Pored prethodno navedenih aktivnosti projektom će biti obuhvaćene i umetničke radionice i nastupi u kojima će učestvovati mladi iz Srbije i tražioci azila/osobe kojima je dodeljen status izbeglice. Umetničke aktivnosti predstavljaju platformu za kulturnu razmenu koja će da pomogne i olakša društvenu koheziju mladima iz Srbije i tražiocima azila/osobama kojima je dodeljen status izbeglice. Umetnički prikazi i znanje stečeno tokom studijske posete i okruglih stolova će značajno doprineti procesu zagovaranja integracije tražioca azila i izbeglica u obrazovni sistem.