Umrežavanje civilnog društva u zaštiti ugroženih ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu

24. decembar 2013.

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Trajanje projekta: Oktobar 2012. – Oktobar 2014.

KORAK-HAPI-STEP je koalicija formirana sa ciljem da  sprovede regionlanu akciju na unapređenju stanja ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu u oblastima: prava LGBT populacije, jačanja uloge žena u političkom i javnom životu i praćenja suđenja za diskriminaciju  i uključi i umreži veliki broj nevladinih organizacija i aktivista koji dele vrednosti Koalicije.Ključni problemi u ostvarivanju ljudskih prava, slični ili isti u tri zemlje, udružili su aktivste/kinje, advokate/kinje, istraživače/ice jer ih vode isti motiv i cilj – dostizanje pune ravnopravnosti, tolerancije, razumevanja i saradnje. Postojeća netolerancija, još nedostižna pravda i neravnopravnost uzrokovani su neutvrđenim ili nedovoljno osnaženim mehanizmima zaštite ljudskih prava, nesprovođenjem pozitivnopravnih propisa i uopšte neadekvatnim odgovorom država na povrede ljudskih prava.

Koalicija je oformljena na radnom sastanku održanom u Beogradu decembra 2012, na kojem su učestvovali predstavnici/ce 8 nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova.

Ove organizacije zajednički sprovode projekat Umrežavanje civilnog društva u zaštiti ugroženih ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Cilj akcije:Podrška organizacijama civilnog društva i umrežavanje u rešavanju ključnih problema u oblasti ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na prava LGBT osoba, učešće  žena u političkom i javnom životu i suđenja za utvrđenje diskriminacije

Aktivnosti KORAK-a:

 • Podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva kroz prezentacije i trening – seminare o stanju ljudskih prava LGBT osoba, učešću žena u političkom i javnom životu i suđenjima za diskriminaciju, kao i o mogućnostima osnivanja organizacija civilnog društva, te o pripremama i sprovođenju projekata
 • Izdavanje trojezične brošure o 3 ključne teme iz oblasti ljudskih prava
 • Praćenje suđenja za utvrđivanje diskriminacije na osnovu prethodno kreirane metodologije
 • Formiranje 3 regionalne mreže koje će raditi na unapređenju zakonodavstva i prakse u ključnim oblastima
 • Saradnja sa vlastima u 3 države, sastanci i panel-diskusije, zajednički rad na izradi 3 strateška dokumenta za unapređenje pravnog okvira i prakse
 • Izrada strateških dokumenata za unapređenje položaja LGBT osoba, ravnopravno učešće žena u političkom i javnom životu i za adekvatan odgovor pravosuđa na učestale slučajeve diskriminacije
 • Podizanje svesti javnosti o ključnim ugroženim ljudskim pravima u 3 zemlje kroz nastupe  u medijima, saopštenja i web site (korak-hapi-step.eu), osnivanje 3 call centra na koje će građani moći da prijavljuju slučajeve diskriminacije i drugih ugrožavanja ljudskih prava
 • Raspisivanje konkursa i dodela podgrantova novoosnovanim organizacijama civilnog društva za sprovođenje projekata u 3 ključne oblasti
 • Organizovanje 3 završne regionalne konferencije u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu
 • Različita istraživanja u oblasti zaštite od diskriminacije i zaštite ljudskih prava, neformalno povezivanje, monitoring medija, praćenje stanja i reakcije na povrede ljudskih prava u 3 zemlje
 • Širenje mreže koja će se u regionu boriti protiv diskriminacije