Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji

10. novembar 2012.
The_Royal_Norwegian_Embassy_in_Belgrade grupa 484 logo centra beogradski centar za bezbednosnu politiku

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške

Trajanje projekta: 1 februar 2012 – 31 januar 2013

Beogradski centar za ljudska prava, kao partnerska organizacija, zajedno sa Grupom 484 i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Norveške, u 2012. godini realizuje projekat Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji

Cilj projekta je razvoj dijaloga o migracionoj politici između civilnog sektora u Srbiji i organa lokalne samouprave i jačanje mehanizma umrežavanja relevantnih organizacija civilnog društva iz Srbije, regiona i zemalja članica EU, kao i državnih i lokalnih institucija. Projekat će izgraditi kapacitet za praćenje politika, analizu i javno zagovaranje u oblastima azila i readmisije, sa snažnim naglaskom na primeni međunarodnih i evropskih standarda, ljudskih prava i društvene uključenosti, posebno za ranjive grupe i manjine. Na taj način će Srbija preduzeti značajne korake ka sveobuhvatnoj politici prisilne migracije u skladu sa standardima EU. Ukoliko ne preduzme adekvatne mere, Srbija može da postane stalni kanal ilegalnih migracija ka EU.  Aktivnosti projekta će biti fokusirane na prevazilaženje nedostajućeg kapaciteta za zagovaranje i razvoj migracione politike. Ciljevi projekta se ostvaruju kroz treninge koje će organizovati Beogradski centar za ljudska prava i Beogradski Centar za bezbednosnu politiku. Planirane su terenske posete lokacija od značaja za migracionu politiku (Bogovađa – Centar za azil, Banja Koviljača – Centar za azil, Šabac – Privremeni centar za prijem povratnika, Kelebija – granični prelaz). Projekat obuhvata i izradu detaljnog godišnjeg izveštaja o prisilnim migracijama u Srbiji, organizovanje okruglih stolova, formiranje elektronske baze podataka i biblioteke, uređivanje veb stranice www.migracije.org. i kreiranje i implementaciju mehanizama za monitoring.