Unapređivanje pravne kulture (u saradnji sa Društvom sudija Srbije)

9. januar 2004.

Donator: Fond za otvoreno društvo
Trajanje projekta: mart – septembar 2004

Ovaj projekat imao je za cilj unapređenje pravne kulture u Srbiji kroz obrazovanje u oblasti ljudskih prava i vladavine prava. Naročita pažnja posvećena je značaju pravosuđa u izgradnji demokratkog društva pa su kao predavači bile angažovane sudije, članovi Društva sudija Srbije. Namera je bila da se podigne svest građana kroz organizaciju tribina u gradovima širom Srbije i da se građani upoznaju sa posledicama narkomanije, AIDS, trgovine ljudskim bićima, seksualnog zlostavljanja, itd. Kroz predavanja učesnici su upoznati sa najznačajnijim državnim ustanovama i svojim pravima u vezi s njima, o neophodnosti izgradnje stabilnih institucija i poštovanju ljudskih prava.

Učesnici su bili su bili učenici završnog razreda osnovne škole, učenici srednjih škola i zaposleni u lokalnoj samoupravi, a predavači su bili sudije i stručnjaci iz oblasti ljudskih prava. Seminari su odražani u Novom Pazaru, Zaječaru, Vranju, Požarevacu, Obrenovcu, Mladenovcu, Kragujevcu, Noviom Sadu, Zrenjaninu i Pančevu.

Svaka tribina sastojala se od tri celine. Prva je obuhvatila opšta predavanja koja su polaznike upoznala sa pojmom vladavine prava i ljudskih prava, drugu su činila predavanja o ulozi nezavisnog sudstva u demokratskom društvu, dok su se u trećoj obrađivala neke od značajnih tema za taj okrug ili za društvo u celini.