Upućen poziv Policijskoj upravi i tužilaštvima u Novom Sadu da javnosti saopšte precizne i tačne informacije u vezi sa brutalnim prebijanjem mladića

18. septembar 2020.

bg cent 1Beogradski centar za ljudska prava uputio je danas zahteve za pristup informacijama od javnog značaja Policijskoj upravi u Novom Sadu i Osnovnom i Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu tražeći da predoče precizne informacije i tačan redosled koraka koje su preduzimali u vezi sa slučajem prebijanja mladića u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu, zabeleženog na kamerama 24. avgusta 2020. godine.

Različite i protivrečene informacije policije i tužilaštva o ovom događaju, odnosno o njihovom međusobnom obaveštavanju o krivičnom delu i osumnjičenom za njegovo izvršenje, unose dodatnu nesigurnost kod već uznemirene javnosti, produbljujući nepoverenje u pravnu sigurnost i zaštitu bezbednosti svih građana Srbije. S obzirom na samu svirepost izvršenja krivičnog dela, javnost u Srbiji ima pravo da zna šta se tačno desilo, da li su pravosudni i policijski organi postupali blagovremeno i u skladu sa zakonom propisanim dužnostima.

Smatramo da je u javnom interesu da Policijska uprava u Novom Sadu javnosti saopšti:

kada su (kog dana i u koje vreme) i na koji način policijski službenici prvi put dobili informacije o izvršenju i mestu izvršenja krivičnog dela učinjenog 24. avgusta 2020. od strane Ivana Kontića na štetu M.M., kada su došli u posed video snimka, kada su prvi put obavestili tužilaštvo (i koje) o izvršenom krivičnom delu, kada su i na koji način prvi put saznali identitet osumnjičenog, kada su o identitetu osumnjičenog prvi put obavestili tužilaštvo (i koje), da li su i kada inicirali postupak izdavanja poternice za Ivanom Kontićem i kada im je dostavljena naredba suda za izdavanje poternice za osumnjičenim.

Takođe smatramo da je u javnom interesu da Osnovno i Više javno tužilaštvo u Novom Sadu javnosti saopšte:

kada su (kog dana i u koje vreme) i na koji način tužilaštva prvi put obaveštena o krivičnom delu izvršenom 24. avgusta 2020. od strane Ivana Kontića na štetu M.M., kada su i na koji način tužilaštva prvi put obaveštena o identitetu osumnjičenog, kada su Policijskoj upravi u Novom Sadu dostavili zahtev za prikupljanje dodatnih obaveštenja i koje mere i radnje su naložili, koje mere i radnje su tužilaštva samostalno preduzela povodom ovog krivičnog dela, da li su i kada inicirali postupak izdavanja poternice za Ivanom Kontićem i kada im je i od strane suda dostavljena naredba za izdavanje poternice za osumnjičenim.

Beogradski centar za ljudska prava je takođe podneo inicijativu Zaštitniku građana da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, pokrene postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Policijske uprave u Novom Sadu u ovom slučaju.