Uputstvo Ratel-a o elektronskom nadzoru komunikacija preko interneta krši ljudska prava građana Srbije

29. jul 2008.

Beogradski centar za ljudska prava osuđuje donošenje akta Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL) od 11.jula 2008, kojim je ovo regulatorno telo propisalo obavezujuće tehničke uslove za pružaoce Internet usluga radi ostvarivanja elektronskog nadzora nad komunikacijama stanovnika Srbije preko globalne informatičke mreže. Između ostalog, RATEL je ovim aktom obavezao Internet provajdere da državnim organima nadležnim za elektronski nadzor, pre svega Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA)(1)   omoguće pristup i periodično dostavljaju baze podataka o svojim korisnicima, koje pored svih njihovih ličnih podataka treba da sadrže i njihove identifikacione Internet adrese;

(2)   omoguće pristup bazama podataka o korisnicima elektronske pošte;

(3)   omoguće potpuno autonomni pasivni monitoring Internet aktivnosti svakog pretplatnika, kao i preusmeravanje njegovih ili njenih komunikacija;

(4)   omoguće presretanje elektronske pošte, audio, video, instant messaging i peer-to-peer komunikacija.

            RATEL je takođe obavezao Internet provajdere da sve navedene tehničke usluge, uključujući i link prema BIA i potrebnu opremu, obezbede o sopstvenom trošku.

            Ovaj akt RATEL-a u suprotnosti je s Ustavom i zakonima Republike Srbije, kao i s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koji štite pravo na privatnost svih stanovnika Srbije. Ustav izričito propisuje, u članu 41, da je tajnost pisama i drugih sredstava komunikacije nepovrediva i da se može ograničiti samo ako je to neophodno za vođenje krivičnog postupka ili za zaštitu bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom i na osnovu odluke suda.

            Donošenjem ovog akta RATEL je prekoračio svoju nadležnost: tajnost komunikacija može se ograničiti samo zakonom, a ne i podzakonskim aktom. Ovaj akt ne sadrži ni nikakve odredbe o zaštiti privatnosti građana Srbije. On ne pominje da Internet provajderi podatke o svojim pretplatnicima i o njihovim komunikacijama državnim organima mogu dati samo na osnovu odluke suda. Naprotiv, RATEL svojim uputstvom predaje ključeve Interneta u Srbiji u ruke Bezbednosno-informativne agencije, i to o trošku samih Internet provajdera, odnosno njihovih pretplatnika. Ovakvo ograničavanje građanskih sloboda bilo bi zabrinjavajuće i u najrazvijenijim demokratijama, a kamoli u Srbiji, čije su bezbednosne službe decenijama politički instrumentalizovane.

            Beogradski centar za ljudska prava traži od RATEL-a da povuče svoje neustavno i protivzakonito uputstvo. U suprotnom, Centar će pokrenuti inicijativu za ocenu ustavnosti ovog akta pred Ustavnim sudom Srbije. Centar poziva Internet provajdere da brane svoja prava i interese da ne bi saučestvovali u kršenju Ustava Republike Srbije i ljudskih prava njenih građana. Centar takođe poziva i građane i širu javnost da sami stanu u zaštitu svojih sloboda i prava, umesto da o njima odlučuju RATEL i BIA.