Ustavne pretpostavke za demokratsko uređenje

20. januar 1997.

Donator: Institut za federalizam Friburg/ Institute of Federalism Fribourg (Switzerland)

Trajanje: januar – decembar 1997

Od osnivanja Beogradskog centra pokušali smo da doprinesemo boljem poštovanju ljudskih prava u Srbiji i SRJ. Uvereni da stanje ljudskih prava u bilo kojoj državi ne može da se ograniči na usko polje izolovano od opšte situacije i stanja demokratije u društvu, kao i činjenice da se ona ne uživaju u društvenom vakumu već da norme kojima se ona štite  treba da budu deo društvenog, ekonomskog i političkog sistema koji omogućava njihovo puno uživanje. Analizirajući razloge koji dovode često do paralize normalnog funcionisanja federacije a samim tim i razvoja demokratije u Srbiji Beogradski centar je došao do zaključka da su neophodne ustavne reforme kao preduslov za uspostavljanje funkcionalne države i njenih oregana. zato je u saradnji sa Institutom za federalizam iz Fribura u Švajcarskoj oformljena radna grupa sa zadatkom da se izradi kratka studija i da stručnjaci predlože načela za izgradnju demokratskih institucija u Srbiji.

Constitutional-Prerequisites-for-Democratic-Serbia-in-Serbian-and-English-1997.1

Direktor projekta bila je dr. Lidija Basta, profesor na Institutu za federalizam a u iradi studije učestvovali su i dr. Dragoljub Popović, dr. Vesna Rakić Vodinelić, dr. Zoran Tomić  i Goran Svilanović.