Ustavni položaj javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene

19. septembar 2016.

Donator: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji

Trajanje: jun 2016 – decembar 2016

Cilj projekta je bio izrada analize odredaba Ustava kojima se uređuje položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa preporukama koje za svrhu imaju unapređenje položaja javnog tužilaštva i njegove samostalnosti u novom Ustavu Republike Srbije. Prilikom izrade teksta analize Beogradski centar za ljudska prava angažovao je eksperte iz relevantnih oblasti, Dr Bosu Nenadić, sudiju Ustavnog suda Srbije, Dr Miodraga Majića, sudiju Apelacionog suda u Beogradu i Gorana Ilića, zamenika republičkog javnog tužioca. U cilju uključenja stručne javnosti u proces izrade analize, Beogradski centar za ljudska prava organizovao je četiri okrugla stola u sedištima apelacionih sudova na teritoriji Srbije u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu. Na okruglim stolovima predstavljen je nacrt analize, nakon čega je otvorena diskusija na kojoj su učesnici – predstavnici pravosudnih institucija, državnih organa, stručnih udruženja, organizacija civilnog društva i nezavisni eksperti, izneli komentare i predloge za izmene i dopune teksta analize. Komentari i predlozi sa okruglih stolova uzeti su u obzir prilikom pisanja konačnog teksta analize, koji je predstavljen na završnoj konferenciji u Beogradu.