Utrecht Network Staff Training – Podrška izbegličkoj populaciji u sistemu visokog obrazovanja

27. jun 2018.

Beogradski centar za ljudska prava bio je gost na sastanku Utrecht Network Staff Training na temu podrške izbegličkoj populaciji u sistemu visokog obrazovanja koji je održan na Univerzitetu u Utrehtu (12-15.6). Savetnik za integraciju Beogradskog centru za ljudska prava Anja Stefanović predstavila je učesnicima razvoj migracione politike u Republici Srbiji i trenutne izazove u uspostavljanju sistema integracija. Zajedno sa Beogradskim centrom za ljudska prava na treningu je učestvovala i Janja Simetnić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

viber imageviber ima3ge