Uzoran moralni čin

7. maj 2004.
Povodom vesti da da su tri osobe zaražene HIV zbog greske radnika Instututa Srbije za transfuziju krvi i da je  dr Gradimir Bogdanović, direktor Instututa, zbog ovoga podneo ostavku, Beogradski centar za ljudska prava ukazuje na činjenicu da je verovatno redak primer da se greške, koje su uvek i svuda moguće, ne sakrivaju od javnosti, već naprotiv, da se o njima javno govori i da se preduzimaju odgovarajuće mere protiv onih koji su ih načinili. Direktor Bogdanović je potvrdio da se protiv odgovorne osobe iz Instituta vodi disciplinski postupak, posle čega može uslediti i krivični postupak.Beogradski centar za ljudska prava smatra da je podnošenjem ostavke dr Bogdanović je pokazao visoku građansku svest o odgovornosti za rukovođenje važnom ustanovom, iako on sam nije kriv za ovaj događaj već neko  zaposlen u ustanovi kojoj je na čelu. Ovim gestom dao je primer svima kako se treba odnositi prema funkciji, koja podrazumeva i odgovarajući stepen odgovornosti.