Veliki broj zdravstvenih radnika smatra da su njihova ljudska prava kršena tokom pandemije COVID-19

9. децембра 2021.

DSC_0036

U susret 10. decembru, Međunarodnom danu ljudskih prava, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije i Beogradski centar za ljudska prava predstavio je rezultate istraživanja na temu poštovanja ljudskih prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19.

Iz odgovora lekara i medicinskih tehničara koji su učestvovali u istraživanju proizlazi da su njihova ljudska prava tokom pandemije COVID-19 kršena masovno i na različite načine. Istaknute su tvrdnje o kršenju na prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, prava na efikasan pravni lek, prava na jednakost (zabrana diskriminacije), slobode izražavanja, prava na zdravstvenu zaštitu i pojedina prava iz radnog odnosa.

Najveći broj ispitanika pre upućivanja na rad u COVID sistem nije bio pitan da li boluje od hroničnih bolesti ili stanja koje se smatraju faktorom rizika i/ili verovatnim faktorom rizika za težak oblik COVID-19 infekcije. Prema podacima kojima raspolaže Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, od početka pandemije do danas, od posledica zaražavanja koronavirusom, preminulo je preko 130 lekara.

Određen broj ispitanika naveo je da su zdravstveni radnici u COVID bolnicama radili veliki broj prekovremenih sati (smene u skafanderu su trajale i do 12 ili čak 15 sati), bez predviđenog vremena za odmor, adekvatne novčane nadoknade za rad u specifičnim okolnostima i veliki broj prekovremenih sati. Pojedini tvrde da su bili novčano kažnjavani zbog potrošene zaštitne opreme (hirurških maski), kao i da su upućivani na rad bez ikakve obuke, tj. edukacije od strane kolega specijalista (infektologa, pulmologa, epidemiologa). Pre upućivanja u COVID sistem, odnosno u COVID bolnice i/ili ambulante, većina ispitanika nije bila pitana da li su samohrani roditelji maloletnog deteta ili dece.

Istraživanje je predstavljeno 9. decembra na konferenciji u Medija centru u Beogradu na kojoj su govorili:

  • Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, 
  • Rade Panić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije,
  • Dr sci med Gorica Đokić, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije,
  • Vladica Ilić, Beogradski centar za ljudska prava.

Istraživanje, koje je deo projekta finansiranog od strane Balkanskog fonda za demokratiju, Nemačkog Maršalovog fonda SAD i USAID, rađeno je kroz strukturisani upitnik sačinjen za potrebe istraživanja za lekare i medicinske sestre i tehničare, iz svih delova Srbije. Zbog epidemiološke situacije, upitnik je distribuiran i popunjavan elektronskim putem, u periodu od 18. do 28. oktobra 2021. godine, a uz podršku Sindikata lekara i farmaceuta Srbije.

Detaljni rezultati istraživanja o poštovanja ljudskih prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19 dostupni su ovde. 

Istraživanje o percepciji građana o položaju medicinskog osoblja tokom pandemije COVID-19 i zadovoljstvo pruženom uslugom medicinskog lečenja dostupno je ovde.