Vlada Srbije i Zaštitnik građana da prekinu zavet ćutanja o broju obolelih i preminulih od COVID-19

2. oktobar 2020.

bg cent 1Uprkos naporima Beogradskog centra za ljudska prava da Zaštitniku građana i Vladi Republike Srbije ukaže na alarmante tvrdnje novinara BIRN-a, objavljene u junu ove godine, da je broj umrlih i inficiranih COVID-19 virusom bio višestruko veći od brojeva koje su predstavnici Kriznog štaba zvanično mesecima saopštavali javnosti, izostala je preko potrebna reakcija pomenutih organa.

Naime Beogradski centar za ljudska prava je još krajem maja podneo zahtev Vladi Republike Srbije da dostavi zapisnike sa sednica Kriznog štaba za reagovanje zbog širenja bolesti COVID-19, odluku o formiranju Kriznog štaba i informacije o svim članovima tog tela i njihovim funkcijama, a potom i dva naknadna istovetna zahteva tokom juna 2020. godine. Takođe je 22. juna 2020. godine podneo inicijativu Zaštitniku građana za pokretanje postupka kontrole i obavljanje neposrednog nadzora nad radom Ministarstva zdravlja povodom vođenja Informacionog sistema COVID-19, ističući posebno činjenicu da potencijalno prikrivanje navedenih podataka koji se odnose na javno zdravlje građana Srbije može prouzrokovati nenadoknadivu i nesagledivu štetu.

Iako su zahtevi Vladi i inicijativa Zaštitniku građana ovim povodom podneti pre duže od tri meseca, ostali smo uskraćeni za bilo kakve odgovore ovih organa.

Sredstva javnog informisanja su 30. septembra 2020. godine prenela izjavu gospodina Zorana Pašalića „da Zaštitnik građana trenutno utvrđuje osnov za kontrolu nadležnih institucija“. Krajnje je nejasno šta Zaštitnik tačno čeka, odnosno šta za njega predstavlja „osnov za kontrolu“, ako to do sad već nisu bili javno objavljeni podaci BIRN-a, značajno uznemirenje građana tim povodom, prestanak informisanja građana od strane nadležnih o broju inficiranih i preminulih od COVID-19 po gradovima i regionima – kao što je to u početku činjeno, skorašnje izjave doktora Predraga Kona – člana Kriznog štaba, nezadovoljstvo lekara u okviru protesta „Ujedinjeni protiv kovida“ i slično. Nažalost, ovo nije ni izbliza prvi slučaj u kome se reakcija Zaštitnika građana na kršenja prava građana čekala mesecima, a krajnja odluka nikad i ne dočeka.