Vladan Joksimović

15. februar 2013.

JoksimovicŠef Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) u Sarajevu

Bio sam učesnik prve i druge škole ljudskih prava, organizovanih, sada već davnih, 1996. i početkom 1997. godine.
Prvi kontakt i učešce na pomenutim školicama Beogradskog centra za ljudska prava su ustinski uticali na moje dalje profesionalno usmerenje. Proširio sam postojeća pravnička znanja i otvorilo se more novih oblasti iz međunarodnog prava i ljudskih prava koje je trebalo istražiti.


I ne samo profesionalno, ove školice, a kasnije i rad u Beogradskom centru, su mi omogućili da mnogo bolje razumem političke i društvene tokove u Srbiji. Bila su to tmurna vremena, osnovna politička i građanska prava se nisu poštovala, evropske integracije delovale su jako daleko, gotovo nedostižno. Škola ljudskih prava, ali i lično angažovanje Vojina, zajedno sa Vesnom i Jelenom, su mi omogućili da profesionalno, politički i ljudski ne zastranim.

I danas verujem i radim na ideji ljudskih prava i vladavine prava. Rado se odazivam pozivima Beogradskog centra da držim predavanja i učestvujem na školama ljudskih prava. Nadam se da će biti nastavljene u budućnosti.