Vodič kroz član 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima sada dostupan na srpskom jeziku

24. avgust 2021.

Vodic kroz clan 11 BCHR (2)Beogradski centar za ljudska prava je u dogovoru sa Evropskim sudom za ljudska prava objavio Vodič kroz član 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima za slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.

Vodič je deo serije vodiča kroz sudsku praksu koje Evropski sud za ljudska prava objavljuje kako bi informisao pravnike i sve zainteresovane o značajnim presudama i odlukama koje je doneo.

U Vodiču pred Vama analizirana je i sažeta sudska praksa prema članu 11 koja je poslednji put ažurirana 30. 4. 2021. godine.

Čitaoci mogu da pronađu informacije o ključnim načelima u datoj oblasti i relevantne precedente. Sudska praksa koja je citirana u ovom Vodiču izabrana je među najvažnijim i skorašnjim presudama i odlukama.

Vodič je namenjen svima koje interesuju prava na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja, a od naročitog je značaja za pravnike, istraživače i organizacije, kao i za državne organe koji postupaju u ove dve oblasti.

Objavljivanjem prevoda ovog Vodiča Centar nastavlja sa radom na unapređenju znanja u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava, razvoja demokratije, uspostavljanju pravne države i građanskog društva u Srbiji.

Vodič kroz član 11 Evrospke konvencije o ljudskim pravima za slobodu mirnog okupljanja i udruživanja dostupan je ovde.