Vodič „Moja prava u slučaju da suđenje traje nerazumno dugo“

6. novembar 2019.

Finalno 6 moja prava u slucaju da sudenje traje nerazumno dugo bchr

„Predstavljamo vam vodič Moja prava u slučaju da suđenje traje nerazumno dugo koji je namenjen građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama u slučaju da dužina sudskog postupka ugrožava njihovo pravo na pravično suđenje, kao i da im pruži neophodne informacije o zaštiti. Dužina trajanja sudskih pоstupaka je jedan оd najprepоznatljivijih prоblema koji ugrožavaju pravnu sigurnost građana i vladavinu prava. Duga suđenja i troškovi koje nose sa sobom često su razlog zbog kog građani odustaju ili ni ne pokušavaju da zaštite svoja prava. Ukoliko se godinama čeka na presudu u krivičnom predmetu, o izdržavanju deteta ili na presudu o nezakonitom otkazu, život pogođenih građana često postaje nepopravljivo otežan. U Srbiji je veliki broj građana pogođen povredom prava na suđenje u razumnom roku. O tome govori i podatak da se najveći broj presuda Evropskog suda za ljudska prava, donetih protiv Srbije u 2018. godini, odnosi baš na dužinu trajanja sudskih postupaka, a brojni su i postupci pred domaćim pravosudnim organima. Ovaj vodič teži da vam na što jednostavniji i praktičan način pomogne da aktivno učestvujete u zaštiti svog prava pred sudovima. Vodič se posebno bavi Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji vam omogućava da pravovremeno reagujete u slučaju da vaše suđenje traje neopravdano dugo, kao i da vam bude nadoknađena šteta koju ste pretrpeli zbog toga.

Vodič je nastao u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa koji je podržao USAID. Na internet stranici Otvorena vrata pravosuđa možete pronaći više informacija o samom projektu, vodiče koji vam mogu koristiti u ostvarivanju drugih prava kao i blogove kroz koje autori analiziraju razliite aspekte našeg pravosudnog sistema. 

Ovde možete preuzeti vodič.