Vojin Dimitrijević izabran za člana Međunarodne komisije pravnika

12. maj 2003.
Profesor dr Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, izabran je 30. aprila 2003. za člana prestižne Međunarodne komisije pravnika (International Commission of Jurists – ICJ). Ova Komisija osnovana je 1952. godine u Berlinu s misijom da se „nepristrasno, objektivno i s autoritetom“ zalaže za primat, usklađenost i poštovanje međunarodnog prava. Komisiju čini šezdeset „eminentnih pravnika (komesara), koji predstavljaju sve pravne sisteme u svetu“. Sedište Komisije je u Ženevi.