prof. dr dr h.c. mult. Vojin Dimitrijević

Vojin DimitrijevicDiplomirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Počasni doktor Univerziteta McGill, Montreal, i Univerziteta Kent (Kenterberi). Član Instituta za međunarodno pravo. Nosilac francuskog ordena Legije časti. Direktor Beogradskog centra za ljudska prava (od 1995). Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“, Beograd (od 2005). Bio redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu do 1998, kada mu je prestao radni odnos zbog protivljenja novom Zakonu o univerzitetu. Član Venecijanske komisije Saveta Evrope za demokratiju putem prava (od 2000). Član Stalnog arbitražnog suda u Hagu (od 2001). Član-osnivač Balkanskog političkog kluba (od 2001). Komesar Međunarodne komisije pravnika (od 2003) i član njenog Izvršnog odbora (od 2006). Predsednik Pravnog saveta Predsednika Republike Srbije (od 2006). Sudija ad hoc Međunarodnog suda pravde (od 2001-2003). Predsednik Jugoslovenskog udruženja za međunarodno pravo (2001-2003). Predsednik upravnog odbora Jugoslovenske kinoteke (od 2001). Član Saveta za borbu protiv korupcije pri Vladi Republike Srbije (2001- 2004). Jedan od osnivača Foruma za međunarodne odnose (1995). Član Srpskog PEN Centra (od 1986). Član i potpredsednik Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (1982-1994). Gostujući profesor na univerzitetu Virdžinija (1984-1985), i univerzitetima u Oslu (1990-1991) i Lundu (1993-1995). Bio je i član predsedništva Građanskog saveza Srbije. Kao gostujući profesor, predavao je na univerzitetima u Splitu, Sarajevu, Virdžiniji (SAD), Oslu (Norveška) i Lundu (Švedska). Držao je predavanja i na mnogim drugim univerzitetima. Objavio je, sam ili kao koautor, veliki broj udžbenika i knjiga, kao i mnogobrojne članke. Više izdanja doživele su knjige Terorizam, Strahovlada, Silaženje s uma i Međunarodno pravo ljudskih prava.