Drugo memorijalno predavanje posvećeno prof. dr Vojinu Dimitrijeviću

Memorijalno predavanje za prof. Vojina Dimitrijevića, »Sloboda kretanja i pitanja migracija u evropskom kontekstu«, 5. oktobra 2015. godine u Aero klubu u Beogradu, održao je Fausto Pokar – profesor međunarodnog javnog prava na Univerzitetu u Milanu.

Profesor Pokar bio je predsednik Međunarodnog krivičnog tribunal za bivšu Jugoslaviju u Hagu (2005-2008) i bivši predsednik Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija u kome je radio zajedno sa profesorom Dimitrijevićem.

Kao i prethodne godine, predavanje je podržalo Evropsko udruženje za međunarodno pravo (European Society of International Law).